1. Julie Aida Graf
  2. Juliefication
  1. Master
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Som illustratør jobber jeg hovedsakelig med farger og historiefortelling, der humor spiller en viktig rolle. I dagens individualistiske og tidvis selvfokuserte samfunn, ønsker jeg å prege folks hverdag ved vri om gjenkjennelige tematikker til noe ekte. Jeg jobber med det øyeblikkelige, for å understreke dette bruker jeg ikke blyant og viskelær, men heller blekk og tusj. Arbeidet mitt er en tolkning av den imperfekte virkeligheten som ofte blir presentert som perfekt i dagens digitale samfunn.

B Juliefication er et prosjekt om dekorasjon. Dette er min plattform for å stille spørsmål ved hva som er dekor og grensene for hva som defineres som dekorasjon. Juliefication handler om formgivning som ikke bare høyner kvalitet og skjønnhet, men som også kan tilby en følelsesmessig tilknytning til objekter. Målet mitt er å bygge sterke visuelle identiteter og skape oppmerksomhet, samt god håndverksmessig utførelse. Ønsket mitt er å uttrykke en motpol til den funksjonelle anonymiteten som blir stadig større i dagens gentrifiserte samfunn.

Jeg har utforsket dekorlandskapet ved å eksperimentere med ukjente materialer og teksturer, med ulike objekter og ukjente teknikker. Jeg har samlet inn gjenstander fra familie, venner og ukjente. Den eneste rammen jeg har satt var at gjenstandens materialer måtte bestå av skinn, tre eller stoff. Jeg ga ikke indikasjon på hvilke former gjenstandene skulle ha, da nettopp formen er produktet av dekoreringsprosessen som jeg vil utforske.

For å utrykke det ferdigstilte produktet har jeg valgt å bygge en installasjon som representerer hvordan jeg ser på dekor i verden. Mitt ønske med Juliefication er å ta et opprør med «Generasjon perfekt» ved å løfte fram skjønnheten i det imperfekte.

  1. hi@julieaida.com
  2. www.julieaida.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik