1. Malin Kleiva
  2. Braut – En elegi over en okse og en gård
  1. Master
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Jeg liker å finne kjernen i det som skal formidles og utforme et konsept som forholder seg til denne kjernen i alle ledd av designet. Utformingen bør komme som en følge av innholdet. Jeg starter prosessen med å lete etter én logisk idé og rendyrker den gjennom valg i utformingen. 

B Pappa vasker oksen. Det er min siste tur i fjøset før driften legges ned. Husene er allerede klare for avslutningen. Dampen fra den store kroppen som har verdenskartet i mønster over ryggen, dekker snart pappa sitt hode. Lokket til nitrogentanken løftes og gulvet forsvinner i en sky.

Bokstavene A og B stammer sannsynligvis fra egyptiske hieroglyfer, hvor skrift var ideogrammer – tegninger av begreper. Piktogrammet okse har utviklet seg til vår A, og tegnet for hus har blitt til vår B. Mitt prosjekt bruker video og silketrykk i fortelling om premieoksen Braut og avlsgården han bor på. Oksen og gården har flere paralleller i sin historie. De har vært enestående i sin posisjon og deres tid ebber nå ut. Jeg har vokst opp på en oksestasjon hvor min far er fjøsmester. Jeg fikk ham til å tegne oksen i blinde. Han tegner etter hukommelsen. Gjengivelsen forteller om pappas kjennskap og forhold til motivet.

Braut har blitt kåret til Årets avlsokse, Bull of the Year og Årets eksportokse i en årrekke. Han er far til 280 000 og delte i år pris med sin sønn. Gården ligger like utenfor Trondheim sentrum og var den første, og var lenge hovedgården for avl av okser i Norge. Nå skal driften fortsette på Hamar.

  1. mtkleiva@gmail.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik