1. Tsz Yan Tong
  2. The One Inch Punch
  1. Master
  2. Grafisk design og illustrasjon

A En av mine store interesser er temaer innenfor ulike vitenskapelige felt. Det finnes store mengder interessant og fascinerende forskning som er relevant for alle. Som grafisk designer og illustratør ønsker jeg å jobbe med å forenkle kunnskap og gjøre den mer forståelig og tilgjengelig. Ved å gi det visuelle en større rolle i formidlingen av stoffet vil jeg skape nysgjerrighet hos folk.

B Temaet for masterprosjektet mitt er hentet fra min interesse for kampkunst. The one inch punch er et slag som ble utført og gjort kjent av kampsportutøver og skuespiller Bruce Lee i 1960-årene. Kort fortalt går dette slaget ut på å generere mye kraft på kort avstand, i dette tilfellet én tomme som tilsvarer 2,54 cm. Det er uenighet om hvorvidt slaget er ekte eller bare juks – det har jeg undersøkt nærmere i dette prosjektet. Jeg har sett på hvordan man får til et slikt slag og fokusert på hvilke kroppslige mekanikker som ligger bak.

Resultatet er en installasjon med korte videoklipp og animasjoner som projiseres på en kube ved bruk av teknikken projection mapping. Videosnuttene viser instruksjoner på hvordan man kan utføre slaget. I tillegg vises klipp av Bruce Lee og andre som demonstrerer slaget. De formidler ulike sider ved slaget som jeg har interessert meg for og ønsker å vise i installasjonen.

  1. tszyan.tong@gmail.com
  2. www.tszyantong.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik