1. Viktor Gjøvåg Khoury
  2. «Schizo Satiricus» – Nyheter fra en politisk dissosiativ avistegner
  1. Bachelor
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Som illustratør mener jeg at en god idé ofte redder en halvdårlig tegning – men aldri omvendt.

B For satirikere er det interessant å observere dagens medier, preget av ekkokamre, sensur og «falske nyheter». Den politiske splittelsen blant nyhetsforvalterne er åpenbar. Avistegnernes oppgave er fortsatt å komme til bunns i saken, men fra hvilken side bør det skje i dagens klima?

For å utfordre meg selv som visuell kommentator har jeg illustrert en aktuell nyhetssak daglig over en måned, og byttet pseudonymer fra dag til dag. Hvert alias fikk sin egen stil, men også et bestemt politisk ståsted. Resultatet ble en publikasjon der 30 avistegninger fra varierende sider forenes.

Alle avistegninger har en bestemt kritisk vinkling, men for meg fortjener forskjellige syn likt spillerom, siden sannheten oppstår gjennom møtet av ulike ytringer.

  1. viktor.khoury@gmail.com
  2. @viktor_g.k

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik