1. Ilavenil Jayapalan
  2. DRIT Visual Manifesto
  1. Bachelor
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Multidisiplinær kunstner/designer som utforsker møte mellom kritisk/sosial design, relasjonell estetikk, aktivisme og nyinstitusjonalisme.

B Med samfunnsengasjerte akademikere, designere, aktivister og kunstnere, utforskes disse møtene med ønsket om samfunnsmessige endringer gjennom kunnskapsproduksjon og kollektiv handling. I denne konteksten ble idéen om DRIT skapt, som en kuratert, nonprofit, digital samarbeidsplattform for samhandling, produksjon og arkivering av nye former for akademia, kunst og design. Kunnskap og kreativitet kan påvirke samfunnet, og vi vil utforske hvordan.

Den animerte videoen som vises sammen med installasjonen er et visuelt manifest som utforsker de estetiske mulighetene til å formidle grunnlaget for DRIT gjennom animerte piksler, lyd, fortelling og tid.

  1. ilavenilj@outlook.com
  2. www.ilavenilj.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik