1. Stine Helen Sletvold
  2. Hvit støy
  1. Bachelor
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A For meg er god arkitektur og design at noen har brydd seg, og forsøkt å gjøre en situasjon så funksjonell, rik og meningsfull som mulig.

B I årevis har klasserommet hatt den samme utformingen: pulter på rekke og rad, man skal sitte rett opp og ned på stolen sin, være stille og lære. Etter å ha jobbet på barneskole selv, vet jeg at dette ikke fungerer for alle. Jeg har derfor utforsket hvordan vi kan gjøre læringssituasjonen bedre for barn på 1.–4. trinn. Barn i denne alderen har alle litt motorisk uro i seg og kan ha vanskeligheter med å sitte stille og holde fokus. Ved å jobbe med barn med ADHD som elitebrukere, fant jeg en inngangsport til hvordan utformingen av rommet måtte være. En løsning som er bedre for elitebrukeren, betyr som regel at den er bedre for alle. Jeg har laget et forslag til hvordan et klasserom kan bidra til å hjelpe barna med å holde konsentrasjonen.

  1. stinesletvold@gmail.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik