1. Thalia Steffensen
  2. Brick by Brick
  1. Bachelor
  2. Klesdesign og kostymedesign

A I min praksis jobber jeg med tekstil bearbeiding. I dette prosjekt har jeg været optaget av Oslo byudvikling og har brukt veven som min fortolkningsplatform.

B Siden jeg flyttede til Oslo i 2013 har jeg hørt debatter komme og gå omkring visse bygninger og deres fremtid. I Mit BA-projekt har jeg taget udgangspunkt i 6 bygninger som alle falder ind under denne kategori. Oslos bybillede befinder sig i et grænseland imellem det nye og det gamle, imellem klassisk arkitektur og moderne byplanlægning. Mitt fokus for projektet er bygninger som i disse dage enten venter på at blive revet ned, erstattet eller ombygget. Jeg har valgt å arbejde med denne dobbelthed, og fortolke bygningerne i gennem veven. Jeg ser mit projekt som en kommentar til tendensen hvor gamle besjælet bygg, som har betydning for historien, bliver udvasket og glemt. Jeg har valgt å jobbe med veven som min fortolkningsplatform, idet å jeg ser strukturelle ligheder mellom vævninger og bygningskonstruktioner. Udover det synes jeg at veven også eksisterer i et grænseland imellem unika og masseproduktion, som reflekterer over tendensen hvor unika bygninger bliver erstattet.

  1. thaliasteff@gmail.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik