1. Aleksander Sahr
  2. Gender Aporia
  1. Bachelor
  2. Klesdesign og kostymedesign

A Jeg jobber i skjæringspunktet mellom kunst og design, og bruker klesdesign som virkemiddel for å kommentere ulike samfunnstematikker.

B Prosjektet Gender Aporia er et kritisk blikk på unisex-mote og androgynitet. Er ikke unisex bare herreklær som blir markedsført som kjønnsløse? Og må menn være unge og androgyne for å få lov til å uttrykke og utforske sin femininitet?

Gjennom semesteret har jeg jobbet med en performativ metode inspirert av utkledningslek, samt postmodernistisk filosofi fra Judith Butler, Jacques Derrida og Erving Goffman. Målet var å skape et uttrykk som balanserer mellom det maskuline og feminine, uten å oppleves som kjønnsløst. Dette har resultert i en kolleksjon som blander klassisk herremote med «hyperfeminine» elementer av den sorten jenter blir eksponert for gjennom oppveksten.

  1. aleksandersahr@hotmail.com
  2. www.aleksandersahr.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik