1. Alva Brosten
  2. Sexy Brain
  1. Bachelor
  2. Klesdesign og kostymedesign

A Det er klær som konsept som er interessant. Jeg bruker denne plattformen til å utøve en kritikk, og prøver å formidle dette på best mulig måte til mitt publikum.

B Hvordan snakker man til et publikum uten å være elitistisk? Dette prosjektet startet med kostymedesign for forestillingen Richard III i mars og har utviklet seg videre til et kolleksjonskonsept for designavgangen i juni.

Siste del av prosjektet tar for seg en ung kvinnes overgang fra en naiv og ubevisst virkelighet, til bevisst og reagerende. Dette kan være over på et øyeblikk. Med norsk russetid som case har jeg sett på de strukturelle likhetene russetiden har med politiske organisasjoner, gruppeidentitet og aksjonsmidler. Som taktikk har jeg forlenget tanken fra teaterstykket ved å ape etter metoden russen selv bruker for å uttrykke seg gjennom materialbruk, konsept og virkemidler. Kanskje ender dette i et russetog?

  1. alva.brosten@hotmail.com
  2. www.alvabrosten.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik