1. Eldbjørg Sved Skottvoll
  2. Komposisjoner
  1. Bachelor
  2. Klesdesign og kostymedesign

A Som designer arbeider jeg med å skape gode komposisjoner gjennom et stort fokus på å balansere farger, linjer, former og valg av riktige materialer.

B Ofte har jeg følt at de visuelle uttrykkene jeg lager ikke passer til formatet klær, heller syns jeg at det går utenfor kroppen og arket. Mye informasjon går tapt i transformasjonen fra 2D-formatet til 3D-formatet. I min bacheloroppgave utforsker jeg hvordan jeg visualiserer mitt kunstneriske uttrykk i todimensjonalt format, men samtidig bevarer det ved overføringen til en tredimensjonal form.

Jeg går i dybden av viktige visuelle referanser og undersøker hvordan intuisjonen min bestemmer komposisjonen. Fargene, linjene, plasseringene og formene tar utgangspunkt i egne collager, men bestemmes av intuisjonens dømmekraft og frihet. Ved å veksle mellom å redigere lerretene mens de er i tredimensjonal og todimensjonal form skal jeg komme fram til velbalanserte komposisjoner og uttrykk som kan bæres på en kropp. Slik kommer uttrykket mitt fram på sterkest mulig måte.

  1. eldbjorg.sved@gmail.com
  2. www.eldbjorgsved.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik