1. Elnaz Gargari
  2. Portraits of Absence
  1. Bachelor
  2. Klesdesign og kostymedesign

A Jeg designer klær for å fortelle en historie. Det er en historie om en kamp mellom tradisjon og modernitet – om samspillet mellom kulturer.

B Dette prosjektet handler om hvordan kvinner blir fremstilt i media i dag. I mitt tilfelle, som har bodd både her i Norge og i Iran, har jeg undersøkt hvordan kvinner blir fremstilt i disse to forskjellige kulturene. Blant annet har jeg sett på hvordan media i Iran har «løst problemet» med objektivisering av kvinner ved å dekke dem til. Jeg har jobbet med kontrasten mellom disse to kulturene og idealisering av kvinnen – dette er en viktig del av prosjektet mitt. Når man går i dybden av hvordan kvinner blir dekket til i media i Iran, kommer det fram en interessant faktor: sensurering.

  1. elnazgargari@gmail.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik