1. Lars Terje Gudem Hansen
  2. Tapt Informasjon
  1. Bachelor
  2. Klesdesign og kostymedesign

A Som designer bruker jeg basisplagg som en guide. Du som betrakter skal oppleve å se noe du kjenner igjen, men likevel bli nysgjerrig på hva som ikke virker riktig.

B I dette prosjektet utforsker jeg det tradisjonelle ved skjorten og spør: Hva er det som interessere meg med den? Jeg har med historisk og personlig bakgrunn inn i oppgaven, og bruker dette for å skape en ny tilnærming til skjorten. Du som betrakter skal oppleve å se noe du kjenner igjen ved skjorten, men likevel skal det være noe mer og noe annet. Noe nytt. Når det kommer til teori har jeg lest om linjen og linjeføring, og om modernistenes tilnærming til kunst og ideologi.

Er det virkelig nødvendig å produsere mer klær? Hvorfor ikke bruke det som allerede er der?

  1. gudem.hansen@gmail.com
  2. www.gudemhansen.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik