1. Anna-Mi Holmström
  2. Pampas
  1. Bachelor
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Jag är intresserad av historieberättande och kommunikationsförmågan med bild och hur jag kan använda mej av det för att förmedla budskap.

B Jag vill jobba med storytelling och karaktärsuppbyggning i mitt projekt och se om jag kan förmedla känsla och en viss förståelse av temat genom rörlig bild. Som tema för mitt projekt valde jag «finlandssvensk». Begreppet väcker ständigt frågor och jag får själv ofta förklara vad jag menar då jag presenterar meg som finlandssvensk. Jag valde att jobba med sången Honda Monkey av det finlandssvenska bandet Vasas flora och fauna. Texten till Honda Monkey fick bli min utgångspunkt för handlingen i animationen. I projektet reflekterar jag över värderingar i ungdomen, frihet och min egen ställning till temat. Slutresultatet blir en ca tre och en halv minut lång musikvideo.

  1. annami_holmstrom@hotmail.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik