1. Christa Barlinn Korvald
  2. Se!!!!!
  1. Bachelor
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Arbeider med tegning, film og tredimensjonale ting, og er interessert i forholdet mellom fiksjon og virkelighet. Er medeier i Narves1biblioteket.

B Jeg har laget animasjoner med utgangspunkt i fortellinger skrevet av den russiske absurdisten Daniil Kharms (1905-1942). Dette har resultert i filmer som blir vist fram av Kringkasterne (se bildet), som arbeider for TV-kanalen GnugTV. Kringkasterne kjører rundt i gatene og forsøker å vise fram fortellingene på skjermfjesene sine. Gjennom visualiseringen av tekstene og etableringen av TV-kanalen, har jeg jobbet med hvordan absurde historier kan fortelle noe om virkeligheten. Jeg har spurt om fantasifigurer kan være like ekte som en menneskelig oppfinnelse (for eksempel en datamaskin), og hvordan vi reagerer på absurditet og nonsens. På utstillingen får man se filmene samlet i en TV-sending og en dokumentasjon av Kringkasternes ferd i embeds medfør. www.gnugtv.today

  1. christakorvald@gmail.com
  2. www.christa.no

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik