1. Patrick Grung
  2. En dag til. En selvdrapskalender
  1. Bachelor
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Mitt ønske som designstudent er å reflektere over større problemstillinger i samfunnet, for slik å belyse, kritisere eller forbedre dem ved hjelp av design.

B I 2016 var det mellom 4 000 og 5 000 selvdrapsforsøk i Norge, og hvert år tar dobbelt så mange mennesker sitt eget liv som det dør i trafikken. På verdensbasis er det flere mennesker som dør av selvdrap enn av krig.

Jeg ønsker å gi mennesker som sliter med tanker om selvdrap et verktøy til å reflektere over dagene sine – ikke dagene som kommer, men dagene som går. Med forankring i kognitiv terapi har jeg laget en kalender for mennesker som har det tungt. Vi har ingen å miste.

  1. pgdesign.oslo@gmail.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik