1. Nina Tsybolskaia
  2. Om skyggens tilstedeværelse
  1. Bachelor
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Gjennom undersøkelser og egne forsøk skaper jeg designprosesser. Noen ganger finner jeg gråstein som er gull.

B Skygge følger alle materielle volumer som vi kan se. I mitt fagfelt er fokuset stort på hvor viktig lys er for å skape gode rom. Jeg stiller meg selv spørsmålet om jeg kan dra nytte av noe som allikevel vil oppstå i det jeg skaper, nemlig skygge.

  1. tsybolskaia@gmail.com
  2. www.tsy.design

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik