1. Marlene Schjelle Holen
  2. Grep
  1. Bachelor
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Som interiørarkitekt og designer er jeg opptatt av å fremme diskusjoner gjennom å kombinere et sosialt engasjement med en kritisk tilnærming.

B Mye av det vi omgir oss med er designet for synet. Vi opplever gjennom øynene, men alltid på avstand. Berøringssansen lar oss føle gjennom kroppens største organ, huden. Berøring forankrer oss i den fysiske verdenen og eliminerer avstanden som øynene opplever. Den er et bevis på vår eksistens og er livsviktig for oss mennesker.

Vi er avhengige av berøringssansen gjennom hele livet. Den er den første av sansene som utvikles hos fosteret og den sansen som svekkes minst når vi blir eldre. Berøringssansen er forbundet med nærhet og fantasi. Jeg har utforsket hvordan denne sansen, som en bærer av minner og en vekker av følelser, kan være med på å styre opplevelser i rom.

  1. marlenesh_91@hotmail.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik