1. Ida Elise Harr Martinsen
  2. Støyperiet
  1. Bachelor
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Jeg fascineres av ytterpunktene i interiørarkitektur og møter mellom kreative disipliner og miljøutfordringer i feltet.

B I Harstad havn står et over 100 år gammelt bygg. Det er et støperi som har vært en del av Harstads skipsindustri og bidratt til byens grunnleggelse og vekst.

Hardt arbeid og veksten i skipsindustrien var det som drev Harstad framover i det forrige århundret. Nå er hjembyen min en kulturby som fostrer opp mange kreative mennesker, og som trenger at disse menneskene bidrar til byens utvikling.

Jeg har arbeidet med å skape en kreativ arena i støperiet. Et sted for visuell og utøvende kunst og design, og for tverrfaglige samarbeid. En smeltedigel av forskjellige mennesker med skaperevne. I prosessen har jeg fokusert på fleksibilitet, byggets historie og materialitet, og det har vært viktig for meg å bevare støperiets personlighet.

  1. ida_harr@hotmail.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik