1. Emilie Witsø Løkkeberg
  2. Ved godt MOT
  1. Bachelor
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Gjennom interiørarkitektur og møbeldesign ønsker jeg å skape en bedre hverdag for de vanskeligstilte i samfunnet.

B Når en ungdom opplever omsorgssvikt, mishandling eller har negative erfaringer med rusmidler og det ikke lenger er trygt å bo hjemme, kan det bli besluttet at ungdommen skal bli plassert på en akutt barnevernsinstitusjon. Slike påkjenninger i ung alder fører ofte til stress og følelser av sinne, fortvilelse, skam og utrygghet. Mange utvikler psykiske lidelser og er tilbøyelig til utagering, kriminalitet og rusmisbruk.

I min bacheloroppgave har jeg utforsket hvordan det fysiske miljøet kan bidra til å gjøre hverdagen til ungdom på akutte barnevernsinstitusjoner mindre uforutsigbar, stressende, utrygg og stigmatiserende. Jeg har også undersøkt hvordan det fysiske miljøet kan bidra til å forsterke og bygge opp under følelsen av omsorg, trygghet og mestring.

  1. emilie@emiliewitsolokkeberg.com
  2. www.emiliewitsolokkeberg.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik