1. Per-André Nielsen
  2. Lengsel
  1. Bachelor
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Mitt kunstneriske prosjekt går ut på å revitalisere en kunst som er sensitiv og upretensiøs, og å tilnærme meg en stil med hovedmål om å dekorere og behage.

B Med inspirasjon fra blant annet den nederlandske barokken, består bacheloroppgaven min av én tegning laget med kull og gråblyanter. Jeg har med dette arbeidet ønsket å parafrasere over kjente kunsthistoriske motiver, og anså denne relativt lange avsatte perioden som en god anledning til å utfordre meg selv rent teknisk ved å virkelig gå i dybden i ett verk. Her bruker jeg større format og bedre verktøy enn jeg har kunnet unne meg før, for å oppdage nye gleder, problemstillinger og kvaliteter.

  1. per-niel@live.no

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik