1. Pia Benedikte Evensen
  2. Et annet sted enn her
  1. Bachelor
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Med illustrasjon ønsker jeg å utforske tanker og tilstander hvor ord kan føles begrensende. En åpen prosess er gjerne en del av det ferdige resultatet.

B Som liten trodde jeg at det å bli borte var å bli usynlig for en liten stund. Med inspirasjon fra dette har jeg utforsket forskjellige metaforer vi som voksne bruker for «å bli borte», som å miste seg selv eller koble ut. Hva vil det si å ikke ha med seg hodet der man er eller føle at man ikke er tilstede i forskjellige situasjoner?

Med tekst og illustrasjon har jeg jobbet med temaet fravær/tilstedeværelse gjennom en bildeserie som tar plass og kan stå i kontrast til temaet.

  1. piabevensen@yahoo.no
  2. www.cargocollective.com/piabevensen

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik