1. Vilde Rolfsen
  2. 2003-2012
  1. Bachelor
  2. Grafisk design og illustrasjon

A I min praksis som grafisk designer er jeg opptatt av å eksponere det personlige og private gjennom bruk av typografi, tekst og bokformatet.

B Jeg er opptatt av å uttrykke meg gjennom personlige erfaringer, både politisk og poetisk. I dette prosjektet har jeg valgt å utforske gamle dagbøker skrevet i perioden fra da jeg var 13 til 20 år. Det man skrev i en dagbok ble ikke pyntet på eller gjort til. Ved å bruke ting som allerede er skrevet har jeg ikke mulighet til å redigere det, og slik er teksten en slags sannhet.

Gjennom arbeidet med dette prosjektet har det kommet opp spørsmål om moral. Om moral ovenfor meg selv og at jeg har valgt å utlevere henne, hun som ikke ville at noen skulle se dette, som skrev sine dypeste hemmeligheter og tanker og opplevelser ned i disse bøkene. Men nå skal alle få se det, og det er en lettelse. På en måte.

Jeg ønsket å bryte med det private man forbinder med en bok, og har derfor valgt å trykke på store silketekstiler.

  1. vilderolfsen@gmail.com
  2. www.vilderolfsen.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik