1. Tonje Plur
  2. Far over the waters
  1. Master
  2. Klesdesign og kostymedesign

A Jeg lager klær. Klær som bilder. Klær som bemerkninger. Klær som dikt. / Jeg syr, strikker, sager og pusser. / Jeg lager komposisjoner. / Jeg forsøker å oversette tid, tilhørighet og fellesskap til materialer, farger og form rundt kropp. / Jeg er opptatt av å lage en helhet av ulikheter. / Viske ut skiller. Forene. / Jeg leter. Hele tiden. Prøver å fange noe jeg aner i møtet mellom mennesket og tiden, det nære og det universelle. / Jeg vil lage fortellinger.

B Masterkolleksjonen baseres på en egenskrevet tekst. Gjennom arbeid med kolleksjon og film har jeg forsøkt å visualisere teksten og inspirasjonens tematikk. Filmen er med på å vise klærnes fortelling. Klærne er med på å skape filmens utrykk. Selv om film og kolleksjon hører sammen skal klærne også kunne stå for seg selv, og oppleves på egenhånd.

Turene mellom vidda og sjøen har inspirert prosjektet. Jeg er opptatt av tiden. Tiden, som representeres gjennom døgnets farger, ble grunnlaget for de strikkede materialene. Ved å blande garnfarger i strikkemaskinen var det som om jeg kunne male striper og graderinger i materialet, og fargelegge kolleksjonen som en tolkning av tiden. Jeg har også samlet gjenstander fra hele verden og lagt dem i en boks. Det er som om hele verden ligger i denne boksen. Sånn ser jeg på kolleksjonen også. Den inneholder elementer fra øst, vest, nord og sør. Tematikken kommer fra en tanke om tilhørighet mellom mennesker i en verden uten grenser, kun avstander. Kolleksjonen viser derfor en kvinnelig flokk på vandring. Plaggene representerer stedene de har vært, det de plukker med seg og bærer på seg. De tilhører alle steder eller kanskje ingen steder. De tilhører hverandre. Vi tilhører hverandre.

  1. tonjeplur@gmail.com
  2. www.tonjeplur.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik