1. Stine Marie Brænne Olstad
  2. Liminal Landscapes & Mnemonic Textiles
  1. Master
  2. Klesdesign og kostymedesign

A Gjennom min utdannelse som designer av herreklær på Central Saint Martins UAL har jeg lært design som en kreativ, rasjonell prosess. I dag ser jeg meg selv som en forteller, en flerfaglig utvikler, kunstner, håndverker og designer. Gjennom dette tverrfaglige prosjektet prøver jeg å etablere rom for utveksling av relevant kunnskap, ettersom jeg mener at designere skal bidra til å redusere det globale forbruket og øke bevisstheten angående den felles klimautfordringen.

B Liminal Landscapes & Mnemonic Textiles er en utforskning av fysiske og mentale mellomstadier, og det idé- og minneskapende potensialet jeg mener disse innehar.

Dette er et praktisk rettet FoU-prosjekt som gjennom case-studier i Japan, Peru, Bolivia, New Mexico, Island og Norge har samlet inn informasjon om tekstilkultur. Begrepet mellomstadium-landskap (Liminal Landscape) er basert på utforskningen av vandring som en metafor for en kreativ, ideskapende prosess. Deltagelse i pilgrimsvandringer og protestmarsjer er del av bakgrunnsforskningen for variasjonen i tekstilarbeidene.

Utvikling av metoder for overføring av min samlede erfaring og kunnskap til minnefremmende og idéskapende tekstiler (Mnemonic textiles), er en viktig del av masteroppgaven. Jeg har brukt vev, farging og trykk for å knytte den materielle tekstilkulturen til de iboende, immaterielle aspektene i mellomstadiene. Prosess og sluttprodukt er jevnbyrdige elementer i prosjektet. Begge er knyttet til menneskekroppen, både til skaperens, brukerens, deltagerens eller betrakterens kropp. Prosjektets sluttprodukt er tredelt: en workshop med Schouskollektivet, installasjonen Liminal Landscape og tekstilkolleksjonen Mnemonic mobiles.

  1. solstad.so@gmail.com
  2. www.cargocollective.com/solstad

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik