1. Sarah Brinkmann
  2. Colours of the Comet
  1. Master
  2. Klesdesign og kostymedesign

A Som kostymedesigner er jeg interessert i hvordan forholdet mellom klær og skuespiller kan skape en karakter. Jeg er interessert i filmproduksjon og potensialet som ligger i bruken av klær foran kamera. Jeg mener at kostyme spiller en viktig rolle i komposisjonen av det bevegelige bildet og i skapelsen av et visuelt univers. I undersøkelsene mine bruker jeg ofte fotografier, skisser og tekstilprøver som verktøy i designprosessen.

B Masteroppgaven undersøker bruken av farger som dramaturgisk element i kostyme for film. Jeg undersøker temaet gjennom teoretiske studier og praktisk arbeid med film. Undersøkelsene består av designtester i form av fotoprøver og skisser rundt temaet farger i sammenheng med visuell historiefortelling. I mitt praktiske arbeid har jeg samarbeidet med Den Norske Filmskolen på Lillehammer i forbindelse med deres første featurefilm Kometen. Her filmen prøver jeg ut undersøkelsene mine vedrørende fargebruk ved å designe kostymene. Jeg mener at kostymer, i tillegg til å være skuespillerens ytre skall, også kan fungere som en sentral historieforteller i filmens visuelle univers. Fargene i klærne er et verktøy som kan bidra til å skape atmosfære, assosiasjoner, samt indikere karakterenes sinnsstemning. Som endelig objekt vil jeg presentere et utvalg av scenene i filmen sammen med kostymene.

Målet med prosjektet er å fremheve en diskurs rundt rollen og mulighetene som designere har i dagens filmindustri. Ved å reflektere rundt mitt eget arbeid som kostymedesigner på Kometen, vil jeg redegjøre for min designprosess og samtidig rette et kritisk søkelys mot eksisterende arbeidsstrukturer og prosesser som finnes i dagens filmindustri.

  1. sarah.brinkmann.design@gmail.com
  2. www.sarahbrinkmann.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik