1. Matilda Söderling
  2. How do you like me now?
  1. Master
  2. Klesdesign og kostymedesign

A Min interesse i kostymedesign kommer fra en trang til å undersøke kroppen og dens kompliserte eksistens i samfunnet, kulturen, historien og så videre. Kroppen vår og dens utseende står i sentrum for mye av vår tids identitetsoppfatning og kommunikasjon. Mange undertrykkende strukturer har sitt utgangspunkt i dette. Gjennom min praksis vil jeg forholde meg aktivt og kritisk til kostyme, kropper på scenen og de bildene som produseres som et resultat av dette.

B Prosjektet startet med en hvit flekk på kartet mitt. Det startet med opplevelser av kroppen min som jeg ikke klarte fange, erfaringer av å være i verden i en kvinnekropp. Det er følelsen av å ikke eie verken bildet av seg selv eller den faktisk, fysiske kroppen – å defineres og fylles med den betydning omverden bestemmer ut ifra utseende, å ha identiteten på utsiden av kroppen.

Prosjektet har vært både et arbeid med min egen kropp, den kostymerte kroppen, og kostymedesignerens praksis. Jeg har lett etter en måte å arbeide på, en metode der kostymedesignerens tradisjoner ikke står i veien for seg selv. Jeg har kalt arbeidet et laboratorium. Her kan ulike undersøkelser av kroppen, dens utseende og forutsetninger, kostymet og dets virkning, samles og få en egen arena, uavhengig av forestillingen og teatermaskineriet. Laboratoriet har bestått av frittstående undersøkelser eller som del av en større produksjon, blant annet i arbeidet med Cendrillon, avgangsforestillingen på Operahøgskolen våren 2017, hvor jeg designet kostymene.

Flekken på kartet finnes fremdeles, men med noen nye punkt i topografien. Punkt som handler om makt, om tilskueren, om formativt blikk, om tegn og om klær som språk. Et annet punkt handler om identitet: Å være det man ser ut som.

  1. matildasoderling@gmail.com
  2. www.matildasoderling.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik