1. Vilde Mahle Thygesen
  2. Wild Blue Yonder
  1. Master
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Med opphav i en tidlig fascinasjon for Øst-Asia, ble jeg i tenårene raskt oppslukt av Japans energiske og unike populærkultur. Spesielt japanske tegneserier, manga, fanget min interesse, og snart forfattet og tegnet jeg egne mangahistorier. I dag har jeg fullført en masteroppgave i illustrasjon, riktignok ikke uten motgang. Etter en lang periode med hverken tid eller overskudd til å tegne lenger, føltes det naturlig å ta opp blyanten der jeg slapp: midt i min mangamani.

B Gjennom en utvekslingsavtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Tama Art University i Tokyo, fikk jeg høsten 2016 oppfylt en livslang drøm om å bo i Japan. Etter fem måneder i et land med en befolkning på 127 millioner mennesker, i en by med 13 millioner innbyggere, på et universitet med 4 500 studenter og i en klasse med over 60 jevnaldrende, satt jeg igjen med utallige fantastiske opplevelser, men ingen person jeg kunne kalle en venn.

Wild Blue Yonder er en selvbiografisk manga om mitt korte, men begivenhetsrike liv i Japan. I min masteroppgave har jeg skrevet, tegnet og risotrykket seriens første kapittel, som foruten å ta utgangspunkt i mitt møte med ensomhet, også belyser underliggende temaer som fremmedgjøring, identitet og tilhørighet. Mange skammer seg over å føle seg ensom – meg selv inkludert – og skjuler gjerne situasjonen overfor andre. Ved å formidle et sårt og alvorlig tema gjennom en underholdende og populærkulturell uttrykksform, håper jeg å øke anerkjennelsen av manga som kunstart blant et vestlig publikum. Resultatet er en fortelling som oppmuntrer til åpenhet, forståelse og refleksjon rundt ensomhet, og tjener som en påminnelse om å verdsette og ta vare på eksisterende relasjoner.

  1. vildensky@online.no
  2. vildensky.tumblr.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik