1. Bruno Suraski
  2. 1200 meters of everyday life / Reframing the ordinary
  1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Som industridesigner er jeg meget opptatt av menneskelig adferd. Jeg forstår designfaget gjennom mennesket. Som designer analyserer jeg hvordan mennesket skaper sin identitet gjennom objekter og hvordan objektene blander seg med våre liv. Jeg er interessert i hvordan funksjonene til helt ordinære elementer i hverdagen etterlater spor i oss. Gjennom å dekode objekter forsøker jeg å finne fragmenter som kan gi meg et innblikk i kompleksiteten av hva det vil si å være menneske.

B Jeg er en argentiner som forsøker å finne min plass i et fremmed land. 1200 meter er avstanden fra sengen til arbeidspulten min, disse 1200 meterne er mitt Oslo. Integreringen min har skjedd gjennom rutinen av å gå denne distansen. Det er et begrenset postkort av Norge. Jeg bruker mine ferdigheter som industridesigner til å tilpasse meg dette nye stedet. 

Italo Calvino skildrer i sitt essay «How New the New World Was», hvordan han som europeer oppdager Amerika. Han spør seg selv: Dersom en helt ny verden var blitt oppdaget nå, ville vi evnet å se den?

I løpet av tiden jeg har tilbragt i Norge har jeg vært i kontakt med ulike typer utlendinger. Noen har flyttet fra vanskelige situasjoner, noen har fulgt kjærligheten og andre ser gode økonomiske muligheter. Så er den nisjen jeg er en del av: De som har mulighet til å flytte til et fremmed land for å oppleve nye sider ved livet og få et nytt perspektiv.

Gjennom objekter vil jeg manifestere følelsen av å bli konfrontert med det som er annerledes og nytt. Min intensjon er å tilby et perspektiv som kan bidra til å komme nærmere en kultur som er annerledes. Dette skal jeg gjøre gjennom en utforskning av den hverdagslige konteksten i mitt nye liv.

  1. info@brunosuraski.com
  2. www.brunosuraski.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik