1. Charlotte Kristine Kristiansen
  2. Bak lukkede dører
  1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Jeg er opptatt av de sosiale, politiske og emosjonelle egenskapene til design. Design blir ofte kun forbundet med estetikk og funksjonalitet, men dette hindrer oss i å virkelig ta del i alle aspektene ved design. Jeg er interessert i design som inneholder mange lag av meninger og refleksjoner. For eksempel at en designer kan tilføre et potensiale for flere lag i hverdagsobjekter, at enhver stol, bord, vase eller lignende, kan være et lerret for meninger som strekker seg forbi bare funksjonalitet.

B Mitt prosjekt handler om ensomheten og hvordan vi møter den. Det er et forsøk på å bruke design for å skape reflek sjon rundt hvordan vårt forhold til følelser påvirkes av alt det negative fokuset vi møtes med i media og i samfunnet i dag – om hvordan skam og tabu skaper en distanse og fremmedgjøring av ensomheten og de ensomme.

Debatten har på mange måter kommet til å forsterke selve «problemet» man forsøker å løse. Ensomheten er blitt noe vi skammer oss over og fornekter, noe vi holder «bak lukkede dører». Dette tar oss bort fra det faktum at ensomheten er en naturlig følelse som handler om vårt behov for nærhet og tilknytning til andre. Jeg trekker en parallell til en mer kjent følelse vi møter mye på samme måte, nemlig seksualiteten. Jeg presenterer ensomheten som noe perverst, avvikende og skammelig vi fornekter og skjuler for andre, for å påpeke absurditeten i hvordan vi forholder oss til og diskuterer følelsen. Jeg føler det er viktigere enn noensinne å se på hvordan vi møter ensomheten, fordi jeg tror dette er selve kjernen i problemet og det er her virkelig endring er mulig. Jeg håper å bidra til en mer nyansert debatt, bryte ned noe av tabuet og skape mer åpenhet og aksept, slik at vi lettere kan møte ensomheten i oss selv og andre.

  1. post@charlottekristiansen.com
  2. www.charlottekristiansen.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik