1. Christopher Caleb Hansen
  2. Life on Mars: The Great Indoors
  1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Jeg jobber med de sanselige og sensoriske egenskapene til rom og sted, men også med romlige fenomener fra et sosio kulturelt perspektiv. Mitt arbeid er posisjonert komfortabelt mellom kunst og arkitektur, mens interessene mine er knyttet til det å være menneske og verden vi lever i (les: alt).

B I prosjektet mitt bruker jeg et fiktivt scenario for å spekulere på en fremtidig menneskelig kolonisering av Mars. Jeg bruker designfiksjon som et verktøy for å forstå de komplekse problemene som ligger i det å være et menneske og samfunnet vi lever i. Jeg tror at det store utvalget av mangfoldige fremtider som ligger foran oss er verktøy vi kan bruke for å forstå nåtiden. Ved å utforske disse utfallene kan vi bedre forstå vår nåværende sosiale, kulturelle og teknologiske kontekst.

Designere er tradisjonelt sett på som problemløsere og skapere. Demokratiseringen av design og produksjon legger et enormt ansvar på oss som designere, der vi må bli like dyktige til å produsere gyldige ideer som fysiske ting. Å synliggjøre og lokalisere problemer er avgjørende, men jeg tror å reflektere over hvem vi er og hva vi gjør, på en introspektiv og eksistensiell måte, er like viktig – både for oss som enkeltpersoner og som et samfunn. Vi trenger ikke alle å redde verden, noen ganger er det nok å prøve å forstå den.

  1. chris.caleb.hansen@gmail.com
  2. www.christophercalebhansen.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik