1. Elin Gulbrandsen
  2. Smaken av laks
  1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A De to siste årene ved Kunsthøgskolen har temaet mat og måltidet som et ritual, vært sentralt i flere av mine prosjekter. Det er et spennende felt å utforske og jeg mener det har et stort potensiale til å utvikle seg i fremtiden. Relasjonen mellom mennesker, mat og rom er elementær i vår hverdag og bør ha mer fokus blant designere. I prosjektene mine har jeg brukt video, foto og studert menneskelig adferd i det utforskende arbeidet. For å videreformidle prosessen og refleksjonene mine har jeg jobbet med en kombinasjon av tegning, keramikk og modellbygging.

B Dette er en masteroppgave som fokuserer på kvaliteten på maten vår. Hvordan kan jeg som designer vise forbrukeren en potensiell fremtid hvor produktenes kvalitet står i fokus? Mitt ønske er at dette prosjektet skal skape refleksjon rundt dagens system og forbrukerens verdier.

Matproduksjon i dag er stort sett utenfor vår kontroll, lokalisert i stedet hos store industrielle produksjonsselskaper og pengesterke butikkonsern. Jeg begynte tidlig i prosessen med å se på oppdrettsnæringen i Norge som et eksempel på industriell matproduksjon. Med et kritisk blikk på oppdrettsindustrien har jeg i denne oppgaven valgt å fokusere på formidling av informasjon om miljø og menneskers helse. Jeg har designet ferskfiskavdelingen i morgendagens butikk og i utstillingen viser jeg elementer fra konseptet. Gjennom å jobbe med en ny organisering av butikken ønsker jeg å kommunisere kvalitet slik at forbrukeren lettere skal kunne ta velbegrunnede valg.

  1. gulbrandsen@hotmail.co.uk
  2. www.cuppame.no

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik