1. Emma Staubo
  2. Grensevesener og hvor de er å finne: Vesener fra mellomlandet
  1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Som designer er jeg interessert i forholdet mellom mennesker og miljøet vi interagerer med. Her stiller jeg meg imellom de to, hvor observasjon av situasjon blir grunnlag for utforming av designnarrativ. Ved å sette tanker og ideer til liv i fysisk form, kan forholdet mellom mennesker og ting danne nye situasjoner hvor vi kan utvikle og skape løsninger for progresjon.

B I overgangen der et klima møter et annet, oppstår et område som i plantegeografien og økologien kalles økotone soner. Disse sonene dannes når to økosystemer overlapper og møtet mellom forskjellige kvaliteter bygger grobunn for utviklingen av nye arter.

Dette prosjektet utforsker møtet mellom den digitale og den fysiske verden, der digitalisering og inkorporering av virtuell virkelighet forårsaker ringvirkninger i hverdagen vår. Med dette som utgangspunkt har jeg utforsket ulike fenomener med bakgrunn i menneskets samhandling med den digitale verden.

De fleste av oss forholder seg til teknologien gjennom grenseflaten til de elektroniske apparatene vi bruker, men på baksiden av disse finnes et usynlig landskap bestående av signaler, koder, elektronikk og algoritmer. Underlige fenomener og mytiske vesener har gjennom tidene kommet til syne der mennesker møter noe som ligger utenfor vår sanselige rekkevidde. Disse viser til et aspekt ved menneskets virkelighetsbilde og forholdet vi har til det vi ikke helt forstår.

I denne oppgaven skal jeg utforme og belyse potensielle vesener som kan oppstå i «mellomlandet» mennesker og digital teknologi. Intensjonen er å utforme stereotyper som lar oss se oss selv fra et annet perspektiv og dermed lar oss reise lengre inn i vår egen virkelighet.

  1. emmastaubo@outlook.com
  2. www.skogkant.no

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik