1. Fatimah Noaman Mahdi
  2. Meg og mor
  1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Jeg er av irakisk opprinnelse og har bodd i Norge i 15 år. Min kulturmiks gir meg evnen til å virke som kulturell avkoder mellom det arabiske og det norske. Interessen min ligger i når menneskets hud møter arkitekturen og det slik skapes en opplevelse. Dette kan gjøres fysisk eller visuelt. Å ha forståelse for to kulturer belyser en fetisj knyttet til å sette sammen to ulike verdener.

B Prosjektet mitt tar for seg forståelsen av kulturen vi er en del av. Mer spesifikt bi-kulturen som folk som meg har skapt. Jeg har ingen full tilhørighet til den arabiske kulturen og heller ikke den norske. Jeg har vært i eksil i ung alder og blitt eksponert for en annen virkelighet. På den måten har jeg dannet en identitet med forståelse for begge kulturer. Som et uorganisert koderop finner de bi-kulturelle hverandre i det urbane rom. Hva gjør oss til det vi er? Det er blandingen av vi-kultur som møter jeg-kultur.

La meg fortelle deg en historie gjennom en reise. Jeg åpner opp mitt indre for å belyse mine opplevelser. Jeg ser vekk fra separatismen og inviterer deg inn for å visuelt vise deg reisen gjennom min identitet, hvordan jeg har bygget min identitet og hvordan jeg har oppnådd min tilhørighet. Som en åndelig stemme taler det til ditt nysgjerrige blikk. Jeg pålegger ingenting og ikke tvinger jeg heller. Jeg presenterer en privat følelse rundt egen identitet og tilhørigheten til en offentlig plattform.

Gjennom et persisk teppe presenterer jeg det vakre synet av et vellaget teppe. Kommer du nærmere får du presentert stemmene i mitt indre. Spørsmål om jeg tilhører den arabiske eller den norske kulturen følger meg og blir en daglig kamp. Men for her og nå har jeg funnet min tilhørighet, og det syns i utformingen der det arabiske møter det norske. Historien oppleves først når du kommer nærmere.

  1. fatimah.n.mahdi@gmail.com
  2. www.fatimahmahdi.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik