1. Hannah Nordh
  2. D[anger]ous
  1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Det jeg syns er mest spennende med design i dag, er at feltet ikke begrenses av verdensproblemer, men søker å skape nye veier. Å være designer med kobling til kunst og håndverk gir deg mulighet til å kunne arbeide med komplekse problemstillinger gjennom design, i stedet for å bare gjøre løsninger tilgjengelige. Design kan øke oppmerksomhet og skape nye tankebaner hos betrakteren. Design er makt.

B Min intensjon i dette masterprosjektet er å løfte fram en positiv side av en sterkt ladet følelse som vi sjeldent snakker om på en nøytral måte – nemlig sinne. Å bli sint er ikke bare negativt, det kan også være en mektig drivkraft som sammen med redsel er en menneskelig superkraft. Kjemikaliene som slippes løs når man blir sint gir en umenneskelig styrke og blir uttrykt i form av aggresjon. Adrenalinet som kroppen produserer naturlig er en kjemisk substans som er dopingklassifisert innen sport på grunn av sine prestasjonsfremmende egenskaper. Om jeg designer redskap som gjør deg sint, og som slik på et naturlig vis produserer adrenalin og dermed bedre prestasjon – er det da lovlig doping?

Å være profesjonell idrettsutøver krever ekstremt hardt arbeid. Presset er ikke bare internt, men du kan ha tusenvis – i noen tilfeller millioner av mennesker – som ser på deg, og sponsorer som forventer resultater. Konkurransen er hard og det er fristende å ta snarveier. Ifølge det internasjonale dopingsbyrået WADA, er en metode eller substans som oppfyller to av følgende tre kriterier klassifisert som doping: 1) Øker prestasjon. 2) Helserisiko for utøveren. 3) Skader idrettsånden.

Gjennom å balansere mellom det som er tillatt og forbudt, stiller jeg gjennom dette prosjektet spørsmål rundt grenser, verdier og moral.

  1. hannahnordh@gmail.com
  2. www.hannahnordh.se

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik