1. Isak Wisløff
  2. Alle ting og overalt
  1. Master
  2. Interiørarkitektur og møbeldesign

A Mine arbeider bærer preg av en vilje til å gå i dybden. Jeg har en materiell tilnærming til faget som resulterer i utforskende arbeider. Dette gjør at mine skisser er tredimensjonale. Som designer tror jeg på viktigheten av å arbeide interdisiplinært og i ytterpunktene av eget fagområde. Der finner man det som bidrar til å flytte og utvide fagområdets grenser. De siste to årene har jeg arbeidet med ukonvensjonelle konstruksjonsmaterialer. Nye materialer skaper grunnlag for ny form.

B Forholdet mellom materialer, form og funksjon utgjør vår fysiske virkelighet og våre omgivelser. Opp gjennom tidene har vi med sansene våre lært oss å kjenne ulike materialers iboende egenskaper. Dette har gitt oss et erfaringsgrunnlag som genererer idéer om form og funksjon – fra den første formgitte gjenstanden, til det endeløse landskapet av ting vi har tilgjengelig i dag. Bak hver eneste gjenstand ligger en idé og en intensjon. Menneskets evne til å skape form er den største bidragsyteren til vår evolusjon.

I mitt prosjekt har jeg som mål å drøfte de ulike innfallsvinklene man kan ha til prosessen det er å gi form. Hva er konsekvensene av å fokusere på enten materialet, formen eller funksjonen i en designprosess? Hvordan påvirker dette et sluttresultat? Hvilken metode er mest levedyktig og fremtidsrettet? Disse spørsmålene er utgangspunktet for refleksjoner om hvordan jeg selv arbeider som designer.

Tematikken «materiale, form og funksjon» er grenseløs, altomfattende og fundamental innen designfaget. Jeg tror at det er viktig å utforske de elementære bestanddelene for å kunne bidra med noe interessant i en verden som allerede er overfylt av materialer, former og funksjoner.

  1. Isak.holtan@gmail.com

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik