1. Ylva Greni Gulbrandsen
  2. En ny almanakk
  1. Master
  2. Grafisk design og illustrasjon

A Jeg er opptatt av detaljer, slik som et hjørne på en bok, størrelsen på en lomme, fargen på en dartpil og forholdet mellom bredde og høyde i et bestemt format – for eksempel 10 x 13. Alt jeg jobber med brytes ned i, og bygges opp av, et spesifikt utvalg av detaljer. Her er det en indre logikk, en måte å tenke på, designet og utviklet i nærkontakt med arbeidet. Det er et designprogram som ikke fungerer uten mine materialkunnskaper, tekniske ferdigheter og erfaringer. Jeg blir prosjektene mine.

B En Ny Allmanach (1643) regnes som Norges første boktrykk. Trykkeren Tyge Nielssøn ble lokket til den dansk-norske provinsen Christiania (Oslo) av Christen Staphensøn Bang – en skriveglad prest på jakt etter en måte å få livsverket sitt i trykken uten å måtte sende alle de verdifulle manuskriptene sine på den farefulle ferden til København. Med kongens tillatelse startet Tyge Christianias første trykkeri. Derfra gikk det bare nedover.

Mangel på papir og stram økonomi gjorde at Tyge tillot seg selv å utsette arbeidet for presten. I stedet jobbet han med sitt yndlingsprosjekt, En Ny Allmanach – en trykksak han visste ville selge godt. Da han i tillegg trykket en lengre bok for Niels Chronic, en uttalt motstander av «den teologiske sovesyke og det kirkelige vanegjengeri», rant det over for presten. Tyge Nielssøn, landets første og kanskje mest mislykkede boktrykker, er min stamfar. Dette er et prosjekt i hans ånd. www.knapt.no

  1. ylva@ygg.no
  2. www.ygg.no

Design Martin Asbjørnsen og Jørn Aagaard

Foto Jørn Aagaard

Programmering Thor Merlin Lervik